Ostlänken på väg att dela Norrköping

Ostlänken på väg att dela Norrköping

Alltsedan projektet med Ostlänken började ta form som ett nationellt projekt och en del av en långsiktig infrastruktursatsning, har de ansvariga politikerna i Norrköpings Kommun hållit sig i stort sett passiva och ointresserade. Det kan låta hårt, men tyvärr är det en relevant beskrivning av verkligheten. Istället för att ta täten i en diskussion med industrin och medborgarna om hur detta viktiga projekt kan bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av vår kommun, har politikerna passivt låtit tjänstemännen ta ansvaret även i den idémässiga delen av projektet. Det är det som politiken skall svara för och genom samlade överväganden och bedömning av helheten i relation till kostnader och sidoeffekter peka ut färdriktningen. Det har man inte gjort.

Efter att ha dykt ner i den uppsjö av dokument som finns kring Ostlänken och dess olika delar, kan jag konstatera att den lösning som nu planeras, inte är den bästa för en hållbar utveckling av Norrköping. Det är inte heller den bästa lösningen för Ostlänken, vare sig som projekt eller trafikmässigt. Dessutom skapar den valda lösningen både allvarligt buller och påtagliga olycksrisker. Den delar staden på ett oönskat sätt.

Kardinalfelet som gjorts, handlar om att man inte har utrett något alternativ till dragningen genom Norrköping, på ett seriöst sätt. Istället har man byggt upp en idé och ansträngt sig rejält för att bara se det alternativet. Det är inte seriös stadsplanering.

Jag menar att man måste göra halt i projektet och titta ordentligt på den lösning som Trafikverket hade som förstahandsalternativ från början, nämligen att dra Ostlänken i en korridor utmed E4. Tyvärr var politikernas fokus inriktat på annat vid den tiden och därför ratades det i arbetet här i Norrköping. Denna lösning skapar en mängd positiva utvecklings- och synergieffekter, som inte har redovisats i utredningen.

Om man ger detta alternativet en rejäl genomlysning, kommer man att hitta en rad argument för det, istället för att dra en snabbjärnväg i en tokig krok in i stadskärnan. Vi har en unik möjlighet att skapa en fantastisk knutpunkt uppe vid Bråvalla, där både snabbtåg, bil och lokal kollektivtrafik kan mötas effektivt. Om vi också flyttar flygtrafiken dit har vi en situation som de flesta städer bara kan drömma om. Dessutom får vi tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde för både bostäder och företag vid Kungsängen.

Ostlänken handlar om att göra enorma investeringar som skall verka för en bättre utveckling av Norrköpings kommun under minst de närmaste 100 åren. Därför vi måste se till att utnyttja alla möjligheter till synergieffekter i stadsutvecklingen. Kostnaderna uppgår till flera miljarder kronor.  Att i det perspektivet inte ha gjort en seriös alternativutredning är inte en bra strategi.

Jag har därför gjort en skiss till underlag för en sådan utredning och utmanar härmed samtliga övriga partier till att samverka för en optimal lösning på Ostlänken. Låt oss visa medborgarna i Norrköping att det finns en vilja att samarbeta långsiktigt för kommunens bästa.

 

Olle Felten

Riksdagskandidat och förstanamn på den ena kommunvalslistan för Sverigedemokraterna i Norrköping