Allmänna motioner - Riksdagens förslagslåda

Under den allmänna motionstidenn kan riksdagsledamöterna lämna in förslag till lagändringar inom alla områden som riksdagen hanterar. Den allmänna motiosntiden pågår från riksdagsåretsbörjan till i början av oktober.