Satsa på El-, Elhybridteknik och vätgasdrift för framtidens fordon

Det är inte bilen det är fel på, det är utsläppen.

Bilen är en fantastisk uppfinning! Den skapar möjligheter som få andra uppfinningar. Miljörörelsens anti-bil-kampanjer har jag ingen som helst förståelse för. Sådana yttringar hindrar utveckling och framåtskridande. Det vi behöver göra för att lösa trafikens utsläppsproblem är inte att minska antalaet fordon, utan att hitta nya lösningar för motortekniken. 

Jag tror på att man bör arbeta efter flera olika utvecklingslinjer. idag kan vi se en framväxande teknik för eldrift med en snabb utveckling på den nödvändiga batteritekniken. Det är bra. Tillsammans med en satsning på generation IV-teknik i våra kärnkraftverk skapar detta en stabil möjlighet för framtida utveckling.

På ännu längre sikt tror jag att vätgastekniken komer att vara överlägsen. Det kan ske genom användning av bränsleceller eller ren vätgasdrift i förbrännignsmotorer. Båda alternativen är långsitkigt hållbara och skapar fantaistiska möjligheter att utveckla framtidens transportsystem så att vi kan fortsätta att utveckla hela Sverige på ett hållbart sett. I stort sett alla de stora biltillverkarna arbetar med utvecklingsprojekt på dessa områden och det finns gott hopp om att de tekniska problemen skall gå att lösa.