Ostlänken behöver göras om

Ostlänkens tänkta dragning genom Norrköping är ett typexempel på hur fel det kan bli när den politiska processen inte fungerar så bra. Det förordade alternativet, som från start är utvecklat av tjänstemännen på kommunen, saknar en helhetsbedömning av det snabba resandet till och från Norrköping.

Genom Ostlänksprojektet har vi nu en unik möjlighet att skapa en kommunikativ önskedröm genom att kombinera de snabba kommunikationsmedlen, flyg, järnväg och motorvägsåkande med bil och buss.

Norrköping är i många avseenden en splittrad stad och Ostlänksprojektet riskerar att förvärra detta tillstånd. Jag menar att man måste titta ett steg längre och utreda minst en alternativ lösning för att vara någorlunda säker påa tt man landar i en så optimal lösning som möjligt. 

Ostlänken handlar om mycket pengar. Väldigt mycket pengar. En mycket försiktig uppskattning ger vid handen att det med nuvarande idéer skulle komma att kosta Norrköpingsborna kanske uppemot tre miljarder kronor att få till projektet. Sannolikt skulle det bli ännu mer med de kringprojekt som är nödvändiga för att flytta på en mängd industrier och eventuellt även bostadshus. Samtidigt skapar vi en barriär mitt i staden och en bullerzon som rikserar tt ställa till en hel del problem. Därtill radas det upp riskfaktorer med den upphöjda järnvägsbanken.

Mitt alternativ handlar oma tt placera snabbtågetsbanan längs med E4. Det var också Trafikverkets förstahandsalternativ, som kommunen inte ville godkänna. Fördelarna med den lösningen är uppenbara. Dels skulle anläggningskostnaden för själva järnvägen bli bra mycket billigare. Det handlar troligen om minst en miljard eller mer. Samtidigt skulle vi kunna flytta upp flygverksamheten från Kungängen till Bråvalla. Det skulle innebära stora miljövinster och minskade risker för inerstaden, som idag har en inflygningsrutt rakt över stadskärnan.

Med en ny avfart mot Bråvalla från E4 och en samlokaliserad station för stambanan, Ostlänken och flyget, har vi plötsligt ett helt unikt resecentrum med både motorväg, tåg och flyg i en enda knutpunkt. Det är en situation som man drömmer om i de flesta städer. 

Jag menar att vi inte får missa ett sådant tillfälle att skapa bra förutsättningar för våra snabba transporter. Med ett pendeltåg som kör skytteltrafik mellan Norrköping C och Bråvalla, knyter vi samman resecentrum med stadskärnan genom en transport som bara tar ca 3.5 minuter.

Detta är ett guldläge, som Norrköpings kommun håller på att kasta bort, samtidigt som man gör en extremt dålig och dyr investering. Därför måste vi ändra på detta projekt. jag ahr tagit fram en skiss till utredningsdirektiv för att ge den här skissade alternativa lösningen en reell chans. Den kan användas som underlag för att initiera en sådan utredning. men det är bråttom.

Projektet rullar på, så valet blir en möjlighet att påverka på riktigt. En röst på mig i kommunvalet är en röst på ett aktivt arbete för att skapa en bättre lösning för Ostlänken.