En modern sjukvårdsorgansiation

Sverigedemokraterna

Sveriges sjukvårdsorgansiation har sina rötter i 1860-talet. Det har hänt "lite" i Sverige sedan dess och det är hög tid att reformera hela den svenska sjukvårdsorgansiationen.

I de följande avsnitten kommer det successivt att presenteras ett antal förslag för en ny vårdorgansiation som skapar en likvärdig och effektiv vård över hela landet.