Vision för Teknik & Underhåll

Sverigedemokraterna i Norrköping

Vision 2030 - teknik & Underhåll

Kommunen sköter numera om och vårdar parker, grönområden, skolor, äldreboenden och andra kommunala anläggningar så att de är i gott skick och inte förfaller.

Välskötta planteringar, trottoarer, gator och cykelbanor finns i samtliga stadsdelar och skapar en fin och välkomnande inramning av såväl bostads- som industri- och handelsområden.

Införandet av ny miljöanpassad energiteknik har gjort att både luft och vatten har blivit påtagligt bättre i vår kommun. Med en strategi för att använda maximalt med utrymme för de nya möjligheterna att ta tillvara solenergi på ett ekonomiskt och hållbart sätt, har kommunens behov av extern energi för uppvärmning och varmvatten i kommunens verksamhetslokaler, minskat radikalt. Satsningen på övergång till LED-belysning inomhus, men även för gatubelysningen, har också medfört en kraftig besparing på förbrukningsel.

 

Kollektivtrafiken har också byggts ut med tätare turer för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. Införandet av hybridbussar med trådbaserad eldrift i kombination med biogas, har gjort att stadsmiljön också förbättrats ytterligare samtidigt som trafiken blivit billigare och mer kundanpassad. Resultatet har blivit att antalet resor med kollektivtrafiken har ökat kraftigt.

Etableringen av den nya underhålls- och utvecklingsplanen har medfört att akutreparationerna har börjat minska och kostnaderna för att upprätthålla hög tillgänglighet och bra kvalitet i de olika systemen för vatten, avlopp, vägar mm, har stabiliserats och till och med minskat något.

De olika avgiftssystemen för olika tekniska tjänster är nu anpassade så att man upplever dem som relevanta och rimliga, genom att inslagen av schablonavgifter har minimerats.